The Melville Arts Centre in Abergavenny have a lot of exciting new plans for next year, and are recruiting Directors to help progress these plans.

Thank you to those who have applied so far. We would love to hear from you if you, or someone you know, may be interested, and are extending the deadline to 16th January. Interviews will commence week beginning Monday 24th January.

Applications are requested in the form of letter outlining how you believe that your experience matches our requirements together with a CV.

You can find all the information you need by clicking the link HERE

Mae gan Ganolfan Gelfyddydau Melville yn y Fenni lawer o gynlluniau newydd cyffrous ar gyfer y flwyddyn nesaf, ac maent yn recriwtio Cyfarwyddwyr i helpu i ddatblygu’r cynlluniau hyn.

Diolch i’r rhai sydd wedi gwneud cais hyd yn hyn. Byddem wrth ein bodd yn clywed gennych os oes gennych chi, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, ddiddordeb, ac yn ymestyn y dyddiad cau i 16 Ionawr. Bydd cyfweliadau’n dechrau’r wythnos yn dechrau dydd Llun 24 Ionawr.

Gofynnir am geisiadau ar ffurf llythyr sy’n amlinellu sut rydych yn credu bod eich profiad yn cyfateb i’n gofynion ynghyd â CV.

Gallwch ddod o hyd i’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch drwy glicio ar y ddolen YMA